Rà soát chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổiNgày 28/6/2014, tại Hà Nội, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) đã tổ chức hội thảo tham vấn rà soát chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi

Trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi gồm hệ thống các chính sách hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, nhà ở… nhằm hướng tới bảo đảm các nhu cầu tối thiểu. Mỗi chính sách cụ thể có xác định phạm vi đối tượng người cao tuổi, nội dung chính sách, các kỹ thuật nghiệp vụ chính sách, hệ thống tổ chức thực hiện, thể chế văn bản, cơ chế tài chính…
Giáo sư Đặng Nguyên Anh, đại diện nhóm nghiên cứu rà soát chính sách trợ giúp xã hội đối với NCT cho biết: Hệ thống chính sách đối với NCT hiện nay khá đa dạng và phức tạp được quy định trong Luật người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn luật người cao tuổi, Luật Bảo hiểm y tế, Luật khám bệnh chữa bệnh, các nghị định của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và hệ thống các thông tư hướng dẫn thực hiện. Do đó, việc rà soát chính sách sẽ đánh giá được sự phù hợp giữa các hợp phần của chính sách, xác định được các khoảng trống và những tồn tại trong hệ thống chính sách chung cũng như mức độ “thể chế” của từng loại chính sách.

Tại hội thảo, nhận định chung của các ý kiến cho rằng: Gần 5 năm từ khi Luật NCT có hiệu lực đã hình thành hệ thống chính sách khá toàn diện và đi vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT. Nhờ đó, công tác người cao tuổi được triển khai thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo sự thống nhất trong thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người cao tuổi. Tuy nhiên, trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội hiện nay, một số chính sách đã không còn phù hợp, còn nhiều vướng mắc, được các thành viên trong hội thảo chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện như:

– Hệ thống chính sách còn tính đa ngành: Mặc dù Bộ Lao động- TBXH đóng vai trò chủ trì và phối hợp với các Bộ, ban ngành thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với NCT nhưng tính liên ngành trong hoạch định và thực hiện chính sách vẫn đang là điểm yếu chung của cả hệ thống

– Tính chưa đầy đủ của hệ thống chăm sóc người cao tuổi: trong 4 chủ thể quy định chăm sóc NCT: Nhà nước, cộng đồng, gia đình, thị trường thì các chính sách hiện tại mới chỉ chú trọng đến vai trò của Nhà nước còn vai trò của gia đình, cộng đồng và đặc biệt vai trò của thị trường chưa được chú ý. Đối với gia đình và cộng đồng, 2 chủ thể không kém phần quan trọng trong chăm sóc NCT, các chính sách mới chỉ đề cập tới hình thức “động viên”, nhắc nhở trách nhiệm đạo đức chứ chưa được “thể chế” hóa trong Luật.

– Trợ giúp xã hội từ các chính sách hiện còn đơn giản và ở mức thấp: một số chính sách có thể mang lại hiệu quả bất bình đẳng trong hưởng lợi vì chưa quy định rõ áp dụng đối với NCT ở thành thị và nông thôn, giữa nhóm có lương hưu và không có lương hưu, ví dụ như chính sách giảm phí đi lại, tham quan…

– Mức trợ cấp xã hội còn thấp: Chính phủ đã ban hành Nghị định 136 về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng từ 180.000 đồng lên 270.000 đồng, có hiệu lực từ 1/1/2014. Tuy nhiên, do chưa cân đối được nguồn lực nên Chính phủ thống nhất chưa thực hiện Nghị định 136. Một bộ phận người cao tuổi ở nông thôn, nhất là vùng núi, vùng cao biên giới phải sống trong nhà tạm, lao động vất vả, đời sống còn nhiều khó khăn…
Được biết, hiện nay Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, với tốc độ khá nhanh (tỷ lệ người cao tuổi hiện chiếm khoảng 10,2% tổng dân số với hơn 9 triệu người). Do đó, việc rà soát nhằm đánh giá, hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi là rất cần thiết, nhằm đảm bảo quyền lợi cho NCT.

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanJapaneseKoreanRussianVietnamese